Нужен донор печени

�������: ����� ����� ������

��������� ��������: ������ ����� ����� ������

������ ����� ����� ������

�������������� ������

���������� ������

�������� � �������� � ����� ����������

����� ���� �������?

������.

Оглавление:

��� ������������� ����� ����� �������, ������. ������������ ������ ��� ������� �������, �����, ����� � ��, �� �����. ������ �� �������, ����������. ������ �������� ��������� �����������, �����������, ������������ � �.� �� ������� ���� ��������. � �������� � ��������� �������, ������!

��� �����:

�������� �������� �� ���������� �� ��������� � ������������ � ������� �� ��� 22.12.92 «� �������������� ������� � (���) ������ ��������», � ��������������� ��������� ���������.

�������� ���������� �� ��������� ����� �������, ��� ������������� � ��������� ����� ���������.�� �� ����� ��������������� �� ����������, ����������� ��������������.

������������� �� ����� ���������.�� �� ������������� ������������ � ��������� �����.

��������: http://xn--b1aec7aeboc0h.xn--p1ai/ads/76-srochno-nuzhen-donor-pecheni.html

��������� ��������: ��� ����� ����� � �������� ������!

��� ����� ����� � �������� ������ !

�� ����� �������0 ������, �� ����� ������0 ������.

������� �� ��������. ��� ������� � ������.

������ ��� �������� �� ����� � ������ �� ���� ���� .

�� ��� ������� ������� ���!

������ ��� �� �����

������ �� �����

3 ������ ����� 1+ ������ �� �����

�� �� ���12

������� ����������

����� �� ����

� ����� «����-�������.��»

��� ������� ����� ��������������� ���������!

����� �������� ���������� — �����������������. ��� ���������� �������� ���������.

�������������� ��� �������!

�������� �������� �� ���������� �� ��������� � ������������ � ������� �� ��� 22.12.92 «� �������������� ������� � (���) ������ ��������», � ��������������� ��������� ���������.

�������� ���������� �� ��������� ����� �������, ��� ������������� � ��������� ����� ����-�������.�� �� ����� ��������������� �� ����������, ����������� ��������������.

��������: http://xn—-7sbacils5cibax.xn--p1ai/donors_pochek/345-mne-nuzhna-pochka-i-fragment-pecheni.html

��������� ��������: ��������� �������

��������� �������

������ ����� ������� ����

������ ����� ������ ����� ������3 ������� ����

������ ����� ������� ���� 2+ ���� 181

������ ����� ������� ���� ������ ����� ������ ������ ����� 2+ ���� 181 ������

����� ������

���� ������� ����� ��� ����� ������.����� ������ �����������.�� ������������ ������.������ ��� �����������,�� �������� � 100 % ���������� �� ��������.�����,�������

������ ������ ���� ��� ������

���������� ����� �� ���������� . ��� ���� ����� ������������ �����

����� ����� �� 30 ��� ������

������ � ����� ����� ������� � �����������. ������ ���������� � ���������� � ��� ��� �����.

���� ����� ������� �� ������������ � ���������. ���� ���� �����, ������� — ��� ������ �� ���. �� ������ �������� — ������ � ��� ��� �������� ���������� ����. ������ ����� � ����� �������������.

� ���� ��������� ������ ������ ��������. ������� ��� ������ ��� ��������� �� ��������.

����� ������� ����� � �������� �����

�� �������������� ����� ������� ����� ��� �������� �����. ��� 34 ����, ������, ���� 175 ��� 94, ������ ����� 2+, ��������� � ��� �� �����. �� ������� �� ��� ����. ������, �������

������ ����� �����, �������� ������, ������, ������� ����

��������� ������������ ���������, ������� �������, ���������������, ��� ������� ��������� �� �������� (Telegram)

srochno

stanu donorom pochki ili pecheni

������ ������ ���� ��� ����� ������ �� 50% ��� ����� ������43.

������ ������ ���� ��� ����� ������ �� 50% ��� ����� ������ ��� ��������� ��� � ���������� �� ���� �� ��� ��� 46 ��� ��� ���� 185 ��� 89 ��� ������ ����� 3� ������������� ���� � ������ ���� ����� ��� ������ �� ������ ��� ������� ��� �� ���.43 �������� ����� � ����� ����� ��� ����������� ������ ������� ��������� �� ������ �� ������� ������� �� ����.

������. ������ �����, ������� ����

������. ������ �����, ������� ���� , ���� ����� �������� � ����� ������, �������� �� ����� )) 23 ����, 3+/ ������ �� ��� 100

���������� �� ����� ))

����� ������ �������� ����������� �������� ���

����� ���� �� ������ 450 ����� $$$$ ����������; ������ ������ + ������������ + ������ + �������

������ ������� ��� � ���� �� ���� ���������. ���� �������� � ��� ��� ���������� ���� ��������. ��� �������� ���������� ����. ����� �� ��� ������ ������ �����

������� ���������� � ���������. ��� ������ ��������� ��� �� ������������. ������� � ����� ����� ����� ���� �������

����� �������

������ ���� . ������� ����� ����� , ������ ������ �������� ��� , ����� ������� ����� , �������� ����� , ������ , �� ���� ������ , ������ ��� �� ��� ���� ������ 13 ���� �������� ! � ���� ���� �������� , � ���� ���� ������ , ������ ������ ����� ��� ������� ��� ������� �������� ! ��� ������ � ����� , 1+ ������ ����� , ���� 170 ��� 72 �� . �� ������ ������ �������� � ������ . ����� ����� �� ������ �� ���� ��� ���� ��� �� ��������� , �������� ������ �������� ������ ���� ����� � ���� , �� �� ��� �� ���� �� ���� �� ������ ��������� . ������ ���������� �������� � �������� ��� !!

������ �����

������ ����� �������97

����� ������� �������� ����� .

����� ������. ����� ������ ������. ��� 19 ��� . ���� ������� ������� ���� . ������ ����� 2+. ����� �� ����� � �� ����� . ��������� ������ . ���� � ������������� ����..����������� ������ �� ���� ����� . �� ���� ����� � ������ �� ������.

������ ������ �����.

����� ������� �����. ������. ������ ����� 1 ���� ��������� ������� � ����� �����.

��������: http://deskmed.ru/ad-category/donorstvo-organov/

��������� ��������: �������������� ������: ������� �������� ������, � — ������ — �� ��� ���� ���������

�������������� ������: ������� �������� ������, � ������ �� ��� ���� ���������

����������� ���� ����� ������� ���� �������. ��� ������� �������� ������� ����� ������ ���, ��� ������. ������ �������� � ������ ������ �� �������� ����������� �� ������. ���������������� ������ ���������� �������. �� ��������� ����� ������������ ����� ������� — ��� ������� �� ����, � ����� ������ ������ ������������ ��������. � ����������� ������� ������������ ������ ���� ��� ������� �������� �������� ����, ������� ����� �������������� ���������� �������� ��� �� ���������� ������ ������������. ������� ����� ��������� ������ ��� ������� � ������: ��������� ���� � �������, � ��� �� ��������?

��� �����, ����� ����� ������� ������

���� �� ������ ������ ����� ����� ������, �� ��� �-������ ������� �������� ����� ��� ����������� ����������� �������. ��� ����� ��� ����, ����� ������ ����� ��������� � ���, ��� ��� ����� ������ � �� ������� ����� �� ���, �� ��������. ������ �����, ������� ��� ������������ ������, ������� � ������������ ������� ������ ���� ���������:

 • ������� � �������� �� ������������ �� ����������� ���;
 • ����� �� ������� �������� �� ��� ������ �� �������������� ���������;
 • ��������� ������� ����������� ����������� � ���������� �����������;
 • ����� �������� � ������ ������ ���������;
 • ���������� ���� ����������, ������������ �������;
 • ����� ������ ���� ���� �� ���������� � �������;
 • ������� � ��������� ������ ������ ���� ���������������. �� �������� �� ������ ����������� �������� �� ������� ������� ���;
 • ������� ������� �������.

��� ���������� ���������

���� ����� ����������� ����������� ������������ � ����� � ������� �������� �� ���� ����������, �� ���� ��������� ���� ��������. �� ����������, ����� ��������� ������ 60% ��������� ����� ��� 5 ���, � 40% — ����� 20 ���.

������� ��� �� ���� ����� �������. � ������ ������� ��������� ���������� ����� � ������ � ��� ����� ����� ����. ����� ����� ������������ ���������� ����������� �������, �� ������� �������� ������. ����� ��������������� �����, ����������� ������� �������������� ��������� �����. ������ �������� ������ ������������ �������� ��� ��� �����. ���� ����� ������������ ����������� ������, ��� ������������� ��������������. ����� �������, ��� ��� ����������� ��������� ������, ���������� ������� ��� ���� ������ ��������������. ��������� ���� ����������� � �������������� ������� ��������.

����������������� �������� — �� 8 �� 12 �����. � �������� ������������� ����������� ������ �������. ����� ������������ ������������� �������� ��������� �������������� 7 ���� �������� � �������������� ���������. � ��� ����� ����� ���������� ������ �� ����� ���������� �������� � �� ���, ��� ����� ���� ������������. ������ �������� �� ����������� �������� �������� ��������� ������. �� ���������� ���������� ��� � ������� ���� ���� ����� ��������. ���� �� ��������� ������ ������� ������� ���������� ��������� �� �����������, ����� ����� �������� �� ���������� ������������ �������������� �������������. ����� ��������� ���������� � ���� ���������� �������� ������, ��������� �������� � ���� � ��������������� �������������.

������� ����� ������ ��������

������ ����� ������, �������������� � �������� ���������, �������� �������� � ���, ������� �� �������� ��������� �� ����������� �����? � ����� ������ ����� ���������� ������������� �������������?

�������� ����� �������, ��� ������ �������� ��������� ����������������. �������������, ��� ������� ������������� � ��������� ������ �������. ������ ����, ������� ��, �� ����� �� ��������� �� ��������� ��������. ����, ��������, �������� ��������� ���������, �������� ��������� �� ������ ��� ������ �������� �� 200 �� 500 ����� �������� ���. � ����� ������ ���� ��������� ������ �������� �� 2,5 ���. ������.

������� ������ �������

�� ����� ������ ����� ������� �� ���� ����� ��������� ������� �� �������, � ������� ����� ����������� ��������. ����� �������, ��� �� ������ ��������� ��������, �������, �� �������� ���������� ���������, ������ ���������� � ������ ������ 1/3. ������������� ���� �� �������� �� ����� ������������� ��� ������ ��������� ����� �� ��� ���, ������� �� ���� ���� �� ���� � ����� ������� ��������.

������ �� �������������� ������ ��� ������?

��� ��� ���� ������� ����, ������ — ��� �����, ������� ����� �������� ����������������. �� ���������� �������� 14 ���� ��� ��������� ����������������� � ������� ����� ���������� ������������ � ���������� ������ �����. ����� � 12% ����� ����� ���������� ���������� ����� ����������� ��������.

�������������� ������ � ������

� ����� ������ ��������� ������ �������������� �� ������ ������������� ������������ �����������. ����� ���� ��� ������� ����� ��� ����������� ������� � ������� ��� �������� ��� ������� � ���� ��������.

� ������ ���� ��������� ����������� ������, ���������� ��������� ������ ��������:

 • ��� ���������������� � ������������� ������� ��. ��������, �. ������, ��������� �����, ��� 1;
 • ���� ��� ������ ������ ��. ��������������. ������, �. ����������� ��., �. 3, ����. 5.

��� ����� ����� �� ����������� ������� ����� ��������, ��������� �����.

��� ���������� ��������� ������ � ���

������ ������, ����������� � ������� ������, ��������� ��� �� �������� � �����-����������:

 • ������ � �����-����������. �����-���������, ������� ��������, ��. �������������, �. 70;
 • ����� ������. �. �����-���������, ��. ������, 69, ������ �, �� «���������-�����».

���������� �� ����� �� ����� � ����� ���������� �������� �������� �������� ������, ����� ��������� �������, �������� ���������� ���� ��������� ������ � ���� ������ �������� �����. ������������, ������� ������� ����� ������ ��������� ������� ��������, � ���� ����������� ������������ � ���������.

�� ����� � ����� �� � ����� �������������� ������:

������������. ������ �� ����� ������� ��������� ������. ��� 30 ���. 89 774 733 736

����� ������� ����� ������. +79 274 112 346 Whatsapp

����� ������� ����� ���. 1�� ������������� ������ 9 621 010 432

����� � ������ ����� ����� �������� 89 266 883 774

������������. � ����� ����� ������� ����� ������. � ������� ����� ���� ���� ����� ������ ��� ������. ���� ������1+.� ���� ������.

����� ������� ����� ������ !! �� ����� 1 �����. 36 ��� ������ ������ ��� ��� ����� ����� ��������! +375 333 869 356

�������� ����������� �������� �����

�. ������, ��. ���������, �. 14 ���. 6, ��. 28

��������: http://money-budget.ru/earn/other/stoimost-pecheni.html

��������� ��������: ����� �������

����� �������

������

����������, ��� � ������������ �� ������� 11 ������ �� �� 22 ������� 1992 ���� �� �������������� ������� � (���) ������ �������� � ������ ������������ ������ ����������� ��� ������� ��������������

�� ������������ �� ������ ���������� — �� ���������� ������ ������!

 • ������� �� ��������:

22 ��� 2018, 11:26

16 ��� 2018, 21:02

14 ��� 2018, 20:56

11 ��� 2018, 14:46

10 ��� 2018, 23:24

08 ��� 2018, 18:56

06 ��� 2018, 18:05

01 ��� 2018, 20:56

01 ��� 2018, 12:16

22 ��� 2018, 20:12

22 ��� 2018, 19:15

12 ��� 2018, 10:46

10 ��� 2018, 20:54

24 ��� 2017, 13:29

27 ��� 2017, 06:52

25 ��� 2017, 07:17

20 ��� 2017, 11:28

02 ��� 2017, 12:00

27 ��� 2017, 18:17

24 ��� 2017, 23:17

15 ��� 2017, 21:54

01 ��� 2017, 04:05

26 ��� 2017, 11:48

23 ��� 2017, 11:32

 • ������� �� ��������:

����� �������

�� �� ������ �������� ����

�� �� ������ �������� �� ���������

�� �� ������ ������������� ���� ���������

�� �� ������ ������� ���� ���������

�� �� ������ ��������� ��������

��������: http://forumdonorov.ru/viewforum.php?f=12

��������� ��������: ��������� ������

��������� ������

������� �������

������ �������� ����� �� �������� ������ �������. ����������� ����� ��� ��������� ������������ ����������� �������. ����� ������� �������� ��������� ������.

������ �������������� ������ ���� ������������ � 1963 ���� � �������. ������� ��� ������� �������. ������ ������ �������� �����, � ��� �����, � ������, ��� ����� ������ ����� ����� ������������. ������� ��������� � ���������� ����� � ����������� ����� ������. ��� ����� ��������� ���� ������ �������� ������� ��������, ������� ����� ������ ��������� ���������� �����. � ������ � 80-� ����� �������� ���� ������ � ���� ������� ���������, ��������������� ���������� ������������� ������ ����������� ���������� (����������).

������ ����� ��������� �������������� �������� � ���, ������ � ����������� �������. ������� ���������� ������������ ������� ����������� �������� � ���. �� ���� ��� ����� ����������� �������� ������ �� ��� ����������� �� ��� ��������. ��������� ������������, � ��������, � ����������� �������.

� ����� 80-� ����� � �������������� ������ ��������� ������������ �����. ��, ��� ����� ������ �������� � �����������, ������ ���� �������� �����. � ������ ���� ���� ��������� ������ �� ���� � �������������� ����� ������. �������� ����� ��������� ���� ����������� � ����������� ������ �������. ��� �������������� ������� �� ��������� �������� ������������ ����� ����� ������. �� � ������������ ��������.

��������� �� ������������

�������� ������� ������� ����� ������� � ���������� ����� ������:

1. ����� ������ ���������� �������� ��������.

2. � ��������� ������� ������� �� ��������� ����� ������ � ������.

3. ��, ��� ����� ��� ���� � ��� �� ����� ������, ���� ������ ����������� ��������� �������������.

���� ����� ������ ������ ����� ���� ������� �����������, �������� ��� ����������� 18 ���. ������ �����, � ������ ������, ������ ���� �����������, � ������� ������ — ������������.

���� ������������ �� ��������� �������, ����� ���� ���� �������� ����� ����.

����������� ���������� ������ ����������� �������� ��������� ������ ����. �� ��� ����� ���������, ��� ������� �����������, ��� ��� ����� ������� �������. ������ ��� �� �������� ��������� ������.

���������

 • �������� �������� (����� �),
 • ���������� �������� ��������,
 • �������� ������������ �������: �������������� ��������, ��������� ������ ������ � ��������� �����,
 • Болезнь Вильсона,
 • ���������� ������,
 • Гемохроматоз,
 • �������������� ����������� ������ (�� ������),
 • ������������,
 • ��������� ����������� �����-1-������������,
 • ���������� ��������������� � ������ �����, ��������� �����������.

������������� ����������� �������� ���������� ���������� �������������� ������� � ������ ������. ���������� �� ���������� ��� �����, ��� ������ ��������� ��������� ���� �������. ������ �������� ����������� �������, ��� ��� ��� ������������ ��������� �������� ������� �� ���������, ��������������, метаболизм, ����������� ����.

�� ������������� ������ ���������� ������ � �������� ���������� �����, ������������ � ������� �����������, �������, ���������� ���, ������������� ������� ���������� ���. �� ����� ������ ������� �������� ������ ���������� ���� � ��������� �����.

���� �������, ��������, � �������� ����������������, ����� ��������� ����������, �� ������ ������ �������� ��������� ���� �������� ����������. � ������������ ������ � �������� ����� �������� ��������� ������.

��������� �������� �������� ������������ ������ �������� ������������ ����������. �� ��� ��������� ����� ������ �� ��������� ����. ���� ����� �� ��������� ��� ����� ��������������, �� ��� ��� ���� ��� ������������ ����� �� ������ ���� ������.

����������������

 • ���������������� ��������� ������ �������� ������ �������,
 • ����� ����������� ��������, �������������� � ������ �������,
 • ��������������� ���������������, ����������� � ������ �������,
 • ������������� ������ ��������, ����������� ����������� ����������������� �����.
 • ������� ���������� � �������� ���,
 • ������������ � ������� ������������� ������������� �� ���������� ������� � ������.

��������� ��������� �������

���������� ����� ��� ��������� ��������� ������:

1. �� ��������� ��������, � �������� ���������� �������� ������,

2. �� ������ ��������. ��������� ���� ����� ������. ��������� ��������� ��� ������, ���� ���� ����� ������� ����� ������ ��� ����� ��������� ����� �� ����� ��������� 85% ��������.

�������� �� ���������

�������������� ������ �� �������� ������ �������� �������������� ���������, � ���� ������� ��������� ����� ��������� � ������ ���� �������������� ����� ������.

� ����� � ���, ��� ����� ����� �������� ������ �� �������� ������ ����� ������, � ���� ��� ������ ���������� ����� ������, ������� � ��������� � ������ ������������ ��������.

���������� � ��������:

1. ������������ ���������� ������� ������� �������,

2. ������� �����: ��������, �����, �� ������,

5. ������ �� ������ ����, �������,

8. ����� � �����������,

9. ����� � ����������.

� �������� ��������� ���������, ������, �����������. ������ ���������� ���������� � ������������.

�� ������ �������� �������� ������ � ����� ����� L. ��� ���� ����� �������� �� ������ ����� � ��������, ����������� ����������� ������. � ������� ������� �������� ��������� ������ � ����������� ���, ������, �� ��������� ����.

� ������� ������ �������� ��������� ������ ��� ������ �����. ��� ������ ����� ����� ��� ����� ������������ �����, ��� � �� ����. ��� ����� ���� ������ ��� �������. ������ ������ ��������� � ��� ������������ ������ �� ��������� �������.

����������� ������ ������������ � ���������� ����� ���������. ��� ��� ����� ����� ������ ����� �� ��� � ������. ����� ����� ��� ��� ����� ����������� � ���� ��������, ��������� ����������� ������ � ������� �������. ������� ������ � �������� �������� �� ��������������.

������ ����� ������ ���� ��� �� ����������� � ��� ������ �� ������ ��������� ������� �������������� �������.

� ������ �������������� ����� ������ �������� ��������� ����������, ������� ����� �������� ���������� ���������� �����. �������� ��������� ���������� �������� ������ ������� ����� ��������������.

��������� �� ������ ������

������ ��������� ������ �� ������ ������ ���� ������������ � 1984 ����. ������� ��� �������� �������, ������ �������� �������������� �������. �� ������ �������� ������ ���� ������ �������� �������� � 1993 ����. ����� ����� ����� ������ �� ������ �������� ���� ���������� ��������. � ����� ����� �������� �������� ���� ������� ��������� �������.

����� �������� � ������ ������� ��������� ���������� ����������� ���� �����������. � �������, ��������, ����� ��������� �������������� ������� ���� 10%, � � ������ 50% (����� �� ��� ������� �������� ��������� �� ������ ������).

������ �� ������ ������ ����� ������������. ������, ����� ����� �������������� ��������� �����. ����� ������������ � 92% ��������� (���� ������ ����� � ������������). ����� ��������� ������, �������� �� �����, ���� ���������� ���������� 85%. ���� ����� ��������� � ����������������� ������������ ���������� ������ � 80%.

��� ���� ����� �����, ��� ��������� �� �����?

1. �� ����� ������� ��������� ������������ �����,

2. ����� ����� ������������,

3. ����� ���� ������ ����������������� ����������,

4. ������ ��������� ������ ������ ������ ����������� (������ ���������������� ���������),

5. ���������� ������� ���������� ������.

���� � ���������� ������:

1. ���������� ����������� ���������� � ������,

2. ������� �������� ����� ������. ������ ������ ����� �� ������ �������� ����������� �������, �� � ���� �� �������� ������,

3. � ����� � ���, ��� �������������� ���� ��������� �����, �� ������� ��������� ����������� ��� �������� ��������,

4. ����������� �������� ���������� ����������� � ���������� �������������.

������� ����� �������, ��� ������ ��������� ������ �������������� ��������� ���� ����� ����. ����� �� ��������� �������� � ������� � ��������� �� ������ ������ �������� ���������� ����������. � ���������, �������� �� ������ ����������, �� � ������. ���, ����� ����������� ������ � ���������� ������� ������� ���������� ��������� �� ������������� ����������� �� 1 ����� � ���.

�������� ������ ����������, ��� ���������� � ������� ����������� �������������� � 12% �������. ������ ���� �������� ������, � ������� ������� ������ ���� ������. �������� ������ ����������� �������� ������� �������� ����, ����������������� ����� � ��������� �����. ��� ����� ��� ����� �������� ����� ��� ������ ����� ���������� ��������� ����� �����.

���������� ����� ����� ��������

1. ��������� ����������� ������. ��� �� ����� ������������� ����������. �� � ����� ������ ���������� ��������� ��������. ��� ��������� ������ �� ������ ������ ����������� � �������� �������.

2. ���������������� ��������. ������ �������� ������ ��������� � �������� �������. ��� ����� �������, ��� ������ ������. ��, �������� �� ���, � ������ ��������� ������������ �������� ���������� � ������� ��� ������� �������. ���������� ����� ���� ������ (� ��� ����� ������� ��������) � ����������� (����� ����� �� ��������� ��������). ��� ��������� ����� ������ �� ������ ������������ ����������, �����������, �� �����������.

3. ������������ � ����������� � ������� � 7,5% �������.

4. ���������� ����������: ������ ���������� �������, �������, ������� ������������. ����������� � ������� � 3,5% �������. ���������� ���� ��������� ����� ������ � ������� �������� � ������������� ��������� ���������. ����������� ����� ���������� �� ���� �������. ���� ���������� �������������� �� ������ ������ � ������ ������� ����, ��������� ����� ���� �������.

5. ������� ���� ������ �������� ����. ��� ��������� �� ������ ������ ����������� � ������� � 1,3% �������. �������������� �� ������������ ��������� � � ������� ���. �������� ������ ���� ����� ������ ����� ��������.

6. ���������� ���������� ���. ����������� ����� � ���� ����� �� ������ �������. ���� ����������� ��� ��������� ����� ������.

7. ��������� ��������� � ��������������. ����������� ���������� ����� � 25% ������� ���������� �� �������� ��������.

8. ������� ������ ������� ������������� (������ ��� ��������� �� ������ ������) �����������, ���� ����� ����������� ��������� ������ �������������� �����. ���� �������� �� �������� � ������� ���� �����, ���������� ������ ��������� ��������������.

9. �������������. � ������ ��������� ������������� ��������� ��� ����������� ����������. � ��������� �� �������� �������� ���������� ������ � ���� ��������� �����. ��� �������������� �������������, ������� ������ ��������� �����������, �� ��� ��� ���� �� ����� ������� ��� ������� � ��������.

����� ���������

����� �������������� ������ ������� �������� ���������� ��������, ����������� ���������� ������. ����� �� ����� ���������� �������� �����������. ��������� ����������� � ������ ������������ ���������.

����� ������� ����������� ������ ��� �������, �������� �� � ���� ������ ������ ���������������� ����� ���������� �� ������������ �������.

����� �����, ����� ����� ������ �������� ���� ������ �������������� ������ ����� ������������ ����������. ���������������� �������� ���� �� ����� �����, �� ����������� ����������� ������� ��������� � �� ���������� ������� ��������� � ����� � ����.

����� �� ������� ����� ������� ������� ����, ����� �� ����������� �������, � ����� �� ������� �����������������, ��� ������, �����, ������, �������������, �������������������. ������ ������ ����������� �������������� ��������������� ������.

���� ������� �� �������������� ��� ������� ������� �������� � ��� �, ����� �������� ���������� ����������� ����������� ������. ��� ����� �������������� ���������� ������. ����� ������ � ���� ������ ����� �������� �, � ��� ������-������ ���������� ������ ����� �����.

����� ��������, ����������, ���������� � ����������� ���������������� ������ ��� ����������� ������������.

����� ����� ��������� ����� �������. ���� �� ������ ��������� ������ ������. ������� ������ �������� �������� ���, ���������� ����������� ���������� �������. ��������� � ������� �������, ������, ��������. �������� ������ �� 4 ���� � ����. �������� ���� ���� ������ ���������� ����� � ������. ������������� ��������� �������� �������. ������� ������ ���� ����, ���������� �� �������� (�� ������� ����, �� ��������� ����� ����� ��������).

� ����� � ���, ��� ��������� �������� ����������� � ������� ����������� ����������, �� ����� ������ ��� ��������. ������� ����� �� ������ � ������ ������ �, �� � ���� ������, �� �������� ������ � ������, ������� ����, ������� ��� ������� ��������� �������������.

������ ������� ����� �������������� ������������ � ����� ������ (85%). �� �� ���� ���������� ������ � ������� ��������. ����� ������ �������� � ����������. �������, ���� �� �������� ������ �������� ���� ������� � �������� ����������� ����������, �� ������� �������. ����� �����, ������ ��������������� � ������ ���� ������.

���������� ������ � ��������, ������� ����� �������������� ������ ������� ���������� � �������������� �� ���� ���������� �������� �����.

��������������� �������� � ��������� ����� �������� �������� ����������� ������ �����, ������� ��� ������ ������������ � ��������.

� ��� ������?

����� ������������ ������ ������� � ��������� � ������������ ������� ����� ��������� ��������� �������� �� ���������. ����� ����������������: ������������ �����������, ��������� ������ �������� ������� � �������.

��������� ���������� �� ������������� ������� � ��������� ������������. ������� �������� ������� ��-�� ��������� ������ ����������� � ������� �������, �������� ��������������. ���� ����� ��� �������� ���������� ����������� � ������ 6 ������� ����� ��������.

����� ����������������� ����� �������� � ���������� ����� ����, ��������� �������� ���������, ��������� ������� � ��������� ����������� �������. ������� ����� �������� ����� ���������� ���������, ���������.

���� �������������� ��������� �������� � ����������� ��������, ����������������� ��� ���������, ��� ���������� ������������� ��������, ��� ��� ����������� ����� ��������������.

������� ������������

�� ������� ������������ ����� ������� ������� ��������� ���������������� ��������� ��������. ���, ���� �� �� ����� �������������� ��� � ��������������� ���������, ��� ���� ������ �� ���������� ���� ���������� 85%. ���� ����� ��������������� ������� ����� ����� � ��������, ��� ���� ���������� 70%, ���� �� �� ��������� � ��������� ����������� �������, �� ���� ����������� �� 50%. ����� �������, ��� ������ ��������� ��������������, ��� ���� ����������� �������������� ������.

��� ���� ��������, �������� �� ������������ � ��� ��, �� ������ �������� �������� �� ��������� �������. ���, � ������ �������� ����� ���� � ��������� �, ����� ������, ������������ ���������, � ��������� �������� ����, � ����������� � ���� �������� ���������������, ��, ������� ����� ������ ������������� ���������� ������ � ��, ������� ����� ��� �� ����� ������������� �� ������ �������. ����� �����, � ������ �������� ����� ��������� � ������� ������ 65 ���.

��������, �� ����������� � ����������������� ����������, ���������� � ������ ������� �����.

������������ �� ���������� ���� � ������ ������ ���������� 60%, �� ���������� 5 ��� � 35%.

������������ �� ���������� ���� �� ������ ������ ���������� 85%, �� ���������� 5 ��� � 80%.

���� �������� ������ ��� ������������ ������, ����������� ������ � ���� ���������� 50%. ������� ��������� �������� ��� ���� �� ����� ��������.

������ ��������, ���������� ��������� ������, �������� �� ���������� ������ � ���������� � ���� �������� ���� ���. �� ������� ��������, ��� �� ��������� ���� ���� �� ����, � ������� ��� ������ ������������ ��� ���������. ����� �����, ���������� ��������� ������ ��� �����������, � ���������� ������������ ����������.

��������� �������

 • ��������� �������� ���������,
 • ��������������� ���������,
 • ������ ������,
 • ������ ���������� ���������������,
 • ���������� ����� ������������ ������� �������� (��������� �������).

�������� ���������������� ��������, � ����� ������, ����� ��������� �� ������ ������, ����������� ������� �������������.

� ������ ���������� ���������� ����������� ����������, ����������� ����������� ������ ����������� ������ � ������� �������. ���� ����� ���������� ������� ����� ����� ���� ������. ��� ������� � ���, ��� ������������ ������� � ��� �������� ���������� ��� �������� ���������.

���� ������� ����� ��� ����� � ������� ������ ���� � ������� ���������, ���� ������ �� � ���� ������ �� ������ ���� ������������ ��� ������ ������� ��������. ��� ��� ������������ ������ �������� �������� �������� ���������.

��������� �����, ������� �������� �������������� ������, �� ������� ������� � ������. ������� �������� �������� ��� ���������� ������ ���������� � ������� ����������. ���, ��������, � ������ ���� ��������� �������� ����������������� �������, ������������ ���������. ������ ������� ��������� ��������� ��������. �������� ����� ���� ������� ��������� ������, ��� ���� �� ���� ������� ����������� ��������� � �������� ������������� �������. ������� ������� ���������� ����� �� �������� ��������������� ������.

��� ���������� ������� �������� ������ ��� �� ��������� ��������������� � ������������ �� ������ �� �������������� ���������.

��������� ������� 10 �����. �������� ������ ���������� �������. ������� ��������� ���� ������. �������, ������, ������ �� ��� ����� (�����, ����� ����), �� ������ ���� ���� ������� �� ��, ��� � ������� �������� �������� ������ ������ ���������� ��������.

��������� ��� �������

��� ������������������ ������� ������ � ��������� ������� ������ ����� ������ �������������� ������. ������������������ ������ ����������� �� ���� �������� �, � ��� ��������� � � �, � ����� ������������ �����������.

���� � ����� ������� ����� �������� �� 20 ��. ������� ��������, � ������� 40 ��., � ��� �������� ���������� ������.

��� ����� ��������, ���������� � ������� � ������������� ���������, �������� ������������ �������. ���������� ���������� ����� ��� ����������� ����� �������������� � ������� ������������ ��������������������� ���������� � ������ ��������.

����� �����, ������� ����������������� ������� ���� �������� ��������� ��������� ��������, ��� ������� ����� ������������ ������� �������� ����� �������� ���������.

������� ������� ������� �������� �������������� ����������, ����� ���������� � ��������� ������. � ����� ��������� ������� ������� ���������� �������������.

��������� ��������� � ��� ������, ���� ������ ������� ������� ����� ������, ��� ������ ������������� �� ��� ��������, ������, ���������� ����, � ����� ��� ���� ������ ������ ������.

��������� ��� ����

�� ���� �������� ����������� ������ ��� ������� ����������� ������������� �������� ���� ������ � ����������������� карциномы.

���� ������ ������� �������, ��������� ����� ���� ����� ������� ����������. �������� �� �������� ������� ���� ����� �� ����� ����������, ��� ��� ����� ��� ����� ����������� �������. ���� � ��� ������, ���� ��� �� ���������� � ��������, �������� ����� ���� �����������. ������������ �������������� � ��� ������ ����� ���������������, ��������, ��� ����������� ��������.

���� ����� �������� ������� �������, ���������� ������� ���� ����, ��� ���� ����� ��������� ������ ����� ���������� �������. ���� ���� ��������������� ����� ���� � ����� ���������� ������� ������ ������������ � ������� ������������, ���������� ���� ���������� � ������� ���������.

���� ������ �������� �����������, ��������� ����������, ��� ��� ��� ��������, ��� ��������� ������������ ��� � � ������ �������.

��������� ��� ��������

���� ��� �������� � ������������ �������������� ������, �� ��������� ��������� ������ ����� ��������� ����������� ����� � ��� ��������� �������. ������������ ������ � ��� ����������� ������ ��� ��������� ������������ ������������������ ���������� ������. � ����� ������� ����� ���� ��� ����� ��������� ����� ����������� ������ � �� ����� ����� ������ ���������.

������� � ������������� ������� �:

 • ����� ������ 40 ���,
 • ��� ������� ����������������,
 • ��� ������������ кортикостероидов,
 • ��� ���������� ��������� ������ ������ ����� ����������,
 • ��� �����-������� ������� ������ ���������������� �� ���� ���������� ������������� ������.

���������� ��������������� ���������� �� �������� � ����� ��� ��������� ������������� ���������� �������� ������� ����� ���������. ����� 40% ��������� ����� ���� ����������� ��������������� �������.

������� ����� ���������?

� ������� �������������� ����� ����� 500 ���. ��������.

� ������ �������� �� �������������� ������ ����� �� 230 �� 400 ����� ����.

� ��������� �� ��������� �� ���������, ���������� 30 ����� � �������� ��� �������� � ������ ��� ������ �������� �������� 120 ���. ����.

� ������ ��������� ��������� � 2,5 � 3 ���. ������.

� ������� �� ������������ ������ ����� ���������� ����� ������ �� 100 ���. ������.

���� � ���� �������� ������ ����� ���������

����������� ������ ����������, ��� ���� � ���� �������� ����������� ������������ �������. ����� �������� �� 26% ������ ��������, ��� ��������. ��������� ��, ��� �� �����, ����� ����� ������� �������. � ������������ ����������� 179 �������, ������� ������� �������������� ������ �� ���������� ���� ���. � ����������� �� ��� (68%) ��� �������� �������, � 17% ����������� ������ � � 7% ������� ������������ �������. ������� ����������� � ������, ���������� �� ��������� � �������.

�� ����������� ������ ���������, ��� ��� ������� ������� ����� �� ����������, ��� ����� ��� ����������������� ����� ��������. ������������� ��������, ��� ������������� ���� � ������������� ������ � ������������� ��������� �����.

��������� ������

��� ���� ���� ��������� �� �����������, ������� � ������� ������ �������� ���������� ��������� ������. ��������, ����-�� ����������� ����� ��������� �����������������. ��� �����, ���� ����������� �� � 30 �������� ��������, ����������� �� �������. �� ��� �������� �� ���� ��������� ��� 30 ��� (������ ��������� ������ �������� ���������� � 1963 ���� ���������� �. ������), ��������� ����� ������������������ ������, ���������� ������������� ����.

� ��� �������� ���������� ����� ���� ����� ��������� ������. � ����� ������ ���������������� ������ ����� ������������ ��-�� ���������� ���������������� ����������������. � 1992 ���� ��� ������, �������, ����� ���������� ��������� �� �������������� ������� � (���) ������, ������� ���������� ������� � ������� ��������� ��������� �������.

��������������� �������� ������ �������� ��� �������� ��������� ��� ��������� — ��������� ���� ������ ����������� ������������� ������ ��������� ��������� ������ ����� ���� ��� �����, ������ � ������ �������������� � �����������-������������. ���������� ���� ����� ���������. ������� ��������� �������������, ������������ ����������, �������� �������, ������ ���������� ������������� �� ������, ������ ��������� ������� ������� �������� �� � ����� ���������, ����� ������������� ���������� ��������������. �� ���������� � ������� � ��� ���� �� ���� � ��������� ����� �� ������ ������ ��� ����� �������� � �������� ������������� � ��� ����������, ������� �� ���������� ����������.

� ������� 1990 ����, ����� ������� ������ ���� ������ � ����� �������� � �������� ����������� ����������� ����������, �������� ��� ������������ ���������� ���������� ��������������� ������������ ���� ��������� ������ � ������ �������������� (� ��������� �������) ��������� ������. ��� �� ����� ������ ����� ������������ ������. � ���� ������ �������� ������� ����� �������� �������, ���������� ���������� ����� �� �������� ����� ���������� ������ �� ��� �� ������� ����.

������� ������� ��������� ������ �������� �������� ����������� ���� ������ ������������ ����� � ��������� �������� ����������� ���� ����� ���������� ������������ ��������� ����� ����� ���������� �� ���������. ������, ��� ����-�� �� ��������� ������� ��������� � ���� ������������. ���� �� ����� ���������� ������������ ����������, ��� ��� ��������� �� ��������, ��� �������� � ��� ���������� ���� ��������. ��� ������, ��� ��� ��������������� �������������� ������� �������� ��������� ������� ����������� ������.

��������� ������ �� ������ ������

� ��������, ��������� ���� ��������� — ����� ��� ��������� ������ �� ������ ������ �����, ��� ��� ������� ������ �������. ������ ������������ ���� ������ ����� � ������� ������. �����������, ����� ��������� ����� ��� ��������� ������ (��� ������� ��� ����� — ������ �������� ������������ ��������������). ������ ����� ��� ��������� ������ � ������ ������ ������ ���� ���������� ��� � ������, ��� � � ��������, �� ���� �� ������ ������ ����� ������, � �������� ��������� ���������������, �� ��������� �������� ��� ������������� ����� �����. ���� ������� ���������, �� ������� ���������� ���������� � ����������.

� ������ ��� ������, ����� 29-������� �������� �������� ����������������� ������ ��� ������������ ������ ����� (��� ��������� �� ������� ����������). ����� ��� ��������� ��������� ��� � ������ ������������� ������ �����, �� � ���������� ������������� � ������ ��������, � ���������� ������ ������� ������� ��� � �� ��������…

������� ����� �������������� ��������� �������� �����. �� ����� ���� �������, �������� � ���������� �������-�������� ������, ������� �������� ������. ���������� ������ � ����� ������ ����� �� ������������� ��������, ������� � ������ �������� � ��������� ��������� �������. ������ ����� ������������. ������ ������������ �������� �� ��� ��� ��� �� ������ ����������� ������������ ���������� ������ ��������� ������� ��� �����, ������� ������� ����� ����-�� �� ����������.

������ � ��������� ������ ��������� �� ����� �������� ������� — �������, �������������, ������������… ���������� ����������� �������, �������� ������������ ���������� (������� ���������� �� ������� � ����������� ��� ������������). �������� ����������� ������, ��� ��� ������ ������� �� ������� ��������. ������������� ����� ��������� � ��������� ������� � �������� ��������� �� ����� �������� ���������, ����� �� ����� ���������� ������������ � ����� ��������.

���� �� ���� �������� ��� �� ������ ���� �������� ���������. ������ ���� ��������: �� ��������� �� ���������� ��� �����-���� ������ ����������? ����� ����� �� ���������, ��������������� ������� �������� ��������� �������������� ������������� �������, �������������� ��� � ������� ����� ������������������ �������, ������������ �� �� ���� ����������.

������� ������� ����� ��������, �������� ���������� �������. �� ����� �������� ������� ������ ����������, ��������, 19-������ �����, �������� ��������� ������� ����� ��������� ��������� ������. �� �������� �����. ��������� ���� ������, �������� ���������� �����, ������� �������� �������� ��-�� ������� �������.

��������� ������ ����������� �� ������ ��� ��������. ������ ����� �������� �������� ������������� ������. ������, ������ �� ������� �� ������������ ��������� ��������, � � ���������� ������������� ��������, ��������, � ���������. ������ ���� — ������� ��������� ��� ������� ��������. ������ � ������� ������� ������ ����� ��� ���������� ������������� ��������, �� ����� ���-��� ���� ��������� ������������ ������. ����� ����� ���� �������������� ���� ���� ������.

��������� ������� �������, ��� �������� �� ����������������. ������� � �������� ��������� �� �������� ����� ������� ��������� ����������� ������� ����� ������� — ����, ����, �������. � ��� ����� �������� ������, ������� � ��������� ������������.

�.�. ����� �������, ��� ��� �������� ������ �� ������� ����������, ������� ������������. ���� ������ �������, �� �� ��������� ������, �� �������� ���, �������� ���������� ���������. �� �������� ����������� ������ ����� �������� ����������� ��������� ��������� ������.

����� ��� ������� ��� ������ ������� ���������� ������ ����� � ����������� ������� (������ — �� ������, ���� ��� — �� ����). ��� ���� ��� ���������� ���� �������� — ���-�� ������ ���� ������! �������� ����, ��������� ��������� �����������������.

��������������� ���������� ������. ����������, ����� �� ������� �������.

����� ��������� �������������� ������

����������� � ��������� ������ ����� ������� ������ ����������� � ���������:

 • �������������� �����������. ������� ��������, ��� �������������� ������ ��� ���� �������� �����, ����� ������� ����������� ������ � ������ � ��������� � ������ ������� �� ��������.
 • ������ ���������� ��������������� � ��������, ���������� ����������.
 • �������� �������� (����� �������� �) � ������� �����.
 • ������������ � ��������� �����������, ��� ������� ������ �������� ������������� � ������� ������ � ������������ �� ���������� ������.
 • ������ ������ �� ������� �������, �������� ���� ���� ���� ���������� ����.
 • ������� ��������-���������� � �����������, ��� ������� ��-�� ��������� ����������� ���������� ������ � ��������� ������ ���������� ������.
 • ������������� ����� �������������.

�������, ���� �� ���� �������� �������� ��� ������� ��� �� ��������, ��� ��� ���������� ����������� ��������� ������. �������������� ������ ���������� ������ � ��� �������, ����� ��� ���� �������� ����� ���� ����, ��� ������� ����� � ������� ����, ��� ���� ��������� ����� ������ ���������� ������� ��� ��������� ������ ����������, � ������� ������ �������� ����������� ���� ������� �� �����. ������ �������������� ������ ��������� � �����, ����� ����������� ����������� ������� �������� ����� �������� � ��� ����������� � ������ � ����������������.

�������� ������� � ������������� ��������� ������, ����� ��������� � ��������� ������ �������� � ��� �����������, ��� � ����������: �������, �������� ���������, ����� �����, ������� ������ �����������, ����� ��������� �������� � ����������� ��������� ��������� ����� ��������� ������������� �������������.

��� ����� ������������ ���������

���� ������� �������� ���� �����������, ��� (����� ����������� ����� �������������� ������������, ���������� ����� ��� �� 20 ������) ������� � ����������� ������ �������� ���������� ������.

�������, ������� �������� �����, ����������. �������� ��������� ������ ��������, � ���� �� �� ������ ����� �������� � �� ������ ���� ���������, ����� �������� ���������� ��������� ���. �� ����� � ������� ������ ����� ������� ��������� ��������: ��������� ������ � ������ ������� ������ ���, ��� ��������� � ��� �������� �����.

����� ���������� ����� ����� �������, ������� � ������� ������� ���������� � �������� (������ �� ��� ������ �� ����� 6 �����, ������� �������, ��������� ���������, �� ��� ����� ��������������� �� ������ �������� ������� ������). ����� ���������� ���������� ���������� ���� �������� �� ��������� ������.

��������� ������ ����� �������� ��� �� ��������� ��������, ��� � �� ������. ��� ������� �����������, �� ������ �������� ������������� ������������� � ����������� � ��� ����� ����� ������� �� ����������� ������� �� ����� ����. ������� ���������� ����������� ����������������� ������� ������ ������ �������� ����, ��� ��������� � ���������. ������ ������ �������� ���������� ������� ��������. ���� ��� �������� �������������� (����������, ������, �������� � ��������), �� ����� �� ������������� ����������.

�������, ������ ������������ ������� ������������ ����� ����� ������ ����. ����� ������ ������������� ������ ���� ����������:

 • ������� ������ 18 ���;
 • ���������� ������ ����� � ������� ����� ����������;
 • ���������� ����������� � ��������� ������;
 • ������� ����� ��������� ��������.

������ ����� ��������� ������ ������������, �� ���� �� ��������, ��������� �������� ����������. �������������� ������ �� ������ ������, �������� ������������, ��������� ����� ���������������� ���������: ���� ���������� � ���� ������ ������, � ���� �� �� ����� �����, ����� �������� ������� ���������� �����.

���� �������� �� �������������� ������ ����� ������. ������ ������ ������� ������� ����� ������ � ���������� ����� ����, ����������� ����������� ������, �������� ������, � ������������� ����� ��� ������������� ����� �� ������ ����� ���� � ������. ����� �� ����� ��������� ������ �������������� ����� ��������� ������ ��� �� ���� (��� ��������� ������ ������� � �������� ����). ������ ����� ��������� ����������� ������, ����� ����� �� ������� ��� ��������������. ��� ����� ������ ������, ��������� ����������� ����������������. �� ��������� ����� ������ ��������������� ������� �������.

��� �������� ������ �������� 8�12 ����� � ������� ������� ����� ������� ����� ������������.

����� ���������� �������� ������� ��� ������� ������ �������� � ���������� � ��� ����� ������ �� ��� ���������� ������������ � ����������� ������������� ������ � ������ ������, ����� �������� �� �����-�� �������� �������� ��������� ��������� ������. ������ ��� ���������� � ������ 3 ��� ����� ��������. ���� �� ���������� 3 ���� ������� ��������� ���������� ���, �� ��������� ����� ������� ��������. � ������ ��������� ����������� ��������� ������������, ������� ���������, ������������� ����������������� ���� � ��������������� �������������, ������� �� �������� ��������������� ��� ����������� ������.

����� ��������� ������ �������� �������� ��������� �������� ����� �����: ���������� �� ���� ������� ��������, ������� �� �������� ����� � ��������� ��������� ���������, ����������� ������ �������� �������, � ��� ���������� ����������������. ��� ���������� ��� ����, ����� �������� �� ���������� �� ������ ���������� ������ ��� �� ����������.

�� ��� ����� ������������ �������� � ���������� ��������?

��-�� �������������� ��������� ���� �������� �� ��������� ������ ������ � ����� 2,5�3 ��������� ������. �������, ���������� � ������ ����� �������� ����� ������� ��������� �� ������ �� ������������ �������. �� ����� ���� ������� � �������� �� ���� ������ � �������� �������� ���������� �� ������ ������ ������, �� � ����� ������� �� ����������� ������������.

� ������ ������ �������������, � ������� ���������� ��������� ������. � ��� � ��������� ��������� ���� �� �.�. ���������, �������� ���������������� ��. ��������������, ��� ����.

������-������ � ������� ����������������

������ ��������� ������ � ������ ���� ��������� � 1990 ���� � ����������� �����, ��� � ��� ��� ������. � ���� ���������� ����� ���������� ������� �����������������, ������ ������������� �������� ������������ ���������� � ���������� �������, ������������� � �������, ������� ��������� ���������� � ������� ��������������. ������� ������ ����� �������� �������� ���������� � ���, ��������, �������, ������, ��������������, ����� � ���������. � ��������� ���� ������ �������� ��� ���������� ����� �������� �����.

������ ������� ������� �� ��������� ������

����������� ����� ������������ ������������

���� ��������, ������������� � ��������, ���� ��������, �������� ����� �� ����� ��������� ������� ������, � ��������� ���������������� �� ����� ��������� ������ � �������� ������ ���������� � ������. ������ ����� ������� ��������� �������� �� ��������� �����, ������ � �������. � ������ ��� ������� ����� 600 �������� �������� �� ��������� ������ � ��� 7,5% �� ������ ���������� �������� �������� � ����.

�����

���������� �������� �����, ������� ���������� ������������ ����������� ���������� � ���������� ������������� ������, ������ �� ������� �������� �������� � ���������� � ��������� ������, ��� � ������. �������� �������������� �������������� ���������. ����� ���������� �������������� ������, �����, ������, ������ � ������������� ������. ������� ������������ ������ � ������� ����� ���������, � ��������� � ���������� ���� �� ������ � ��� � ������, �������� �� ����������� ������.

��������

��������������� ������� ������

�������� ����� ��� �� 100-������ ��������, ���������� ����������� ���������� � ������ �������� � �������� ���������� ������ �����������. �������� ����������� ������������ � ������� ����������� � ���������� �������� �������� �� �������������� ������. � 1990-� ��. ����� ������ �����-�������������� ������ � ��������, ��� ������� ���� ����� �������������� ����� ���� ���������.

�������

����������� ����� ��. ������

��������������� ��������, ����� �� �������������� ������� � �������. ��� ���������� 70% ���� �������� �������� � ������. ��� ������������ ����������� �������, ��� ������ ��������� ���� ������ �� ������ ������. �������� � ��������� ��. ������ �������� ����� 300 �������������� ������.

������� ����� �������������� ������ � ������ �������

� ��� �������������� ������ ��������� �������������� ���������. ��� ������ �������� �� ������ ������� ������� ��������, �� � �� ������������. ��������� ������� ��������� ������ ����� � �������� (���������) � � ������� (���������). � ����� ����� ����� �������� ��������� ����������.

����� �������� � � ���� �� ���������, �� �������� ����� �� ������������� ����������� � �������� �����������. ���� �� ���������� � ��� �������������, ������ ���������� ������� ��������� ����������� �� ������� �� �������, �� ����������� ��� �������. � ����� ������ ����� ��������� ������� �� ��������� ������ ����� ��������, �������� ���� �� ��� �������� � � ��� � �������� ��������� ����������� ��������. ����� ������� � ����� ������ �������? ����� ������� �� ����� ���������� ������������, ��������� ����������� � ������ ������ ��������. ��������� ����� ����� ��������� � ������������������ ��������, ��������������� ������ �� ������������ ����������.

������� ��������

������� �������� ������������� ������������� ����������� � ������� � 1963 ����. ��� ���� �������� ������������ ����� �������� ��������. ������ �� ������ �������� 80-� ����� ������ ����������� �������� �������� ������ ������ ������, ���������� �� ����������� ������ ������ � ��������������. ����� ����� ����� ����������� �������� �������� �� ��������� ����� ������ �� ��������� ������ � �������� ������������.

��������� ��� �������������� ������

��������� ��� ��������� ������ �������� ��� ���������, ������� �� ������� ��� ���� ��������.

�������������� ������ �������� � ��������� �������:

 1. ������. ��������� ������ ��� ������� � �������� ������ ������� �� ���� ������� ����������� ������������ ������ ���� � �������� ���������. �� ����� ������� ����� ������ ��������, � ��� ������ ����������, ������� ���������� ���������������. ���������� ��������, �� �������� ������������ ������������� ��������� ��� �������. ��������� ������������ ����� ����������� �������������, ����� ������������ �������� ������� ����� ������, ��� ���������� ������������� ���������� ���, ��������������� ������ ������������� ������, ������ ��� ���������� ����. ��� ��������� ������� ��������� ������ ������ �������.
 2. ��� ������. ����������� ��� �������������� �������� �������� �� ���������������� ������������� � ���������� ������ � ��� ������, ���� ������ ������ �� ��������� ������������. �������������� � ������ ��������� ������� ����������� �����������, ��� ��������, � ���� ������� �������� �������� ���������� ������. ���� �������� ���������, �� ����������� ������������� ����������.
 3. �������� �������� (���������� � ������� ���� A). ������ ���������������� ��������� ������� ��������� ���������� ����� ������������. ����� �������������� ������ ������� � ������� �������� C ����������� � ������� �������� ������ ���������� ��������� ������������� ������. ���������� ����� ������������, ��� 1/3 ����������� � ������� 5 ��� ������������ � ���� �������� ��������������, ��� ��� ������������ ����� ���������� ��������.
 4. ������ ��������.
 5. ��������� ������� �������� ������ ������ (����������).
 6. ������ ���������� ���������������, ���������������� �����������.
 7. ������� �������� � ����������.

���������� ��� ��������� �����������, ��� ������� ������������� ��������� ��������� ������. ��� �������, ������ ������� ������, ��� ������� ������� ����������� ���������, ����������� ����� �������������� ������� � ������ ������. ��� ������ �� ����������, ��� ���� ������ ��������� ���� �������.

����������������

� ��������� ������� ��������� ������ ��������� ������. ����� ��� ���� ���������� ����������������:

 • � ������ �������, �������������� �������� ������ �������, ���������� ���������������� ���������;
 • � ������ ������� ������������ ��������, ������� �� ��������� �������;
 • ��������������� ������� ������ �������;
 • ������ ��������, ������� ����������� ��������� ����� ��������.

����� ���������� � ��� ������������� ����������������. � ��� ���������:

 • ������ � ����� (���������� � ��������);
 • ��� ����������� �������� �� ������ ��� ������ �������;

������ ������� ��������� �����?

� �������� ������ ����� ��������� �������� ������� ��� �����. � ����� ������ ����� ���������� �������� ������. �� ��������� ������ ������ ��������� ���� ����� ������, ������� � �������������� ����������. �������������� ������ �� 85% �� ��������� ������� � ������ ���������� ���������� ������.

���� ����� ������� ��������� ������� ����������� ��������. ����� ����� ����������:

 • ��� ���� ����������� ������������� ���������� � ������������ �������������, ��� ��� �� ����� ����� ����������� �������� ������.
 • �����, ��� �������, �������� �������� � ����� �����������.
 • ��� ��������� ����� ��� ������������ ������� ��������, � ����� � ������������ ���������, ������������ ������������ ����� �������� ��������.
 • ������� ���������� ������ ����������� ����������.

� �������� ������ ����� ��������� ������ ���������������� �������, ������� ����� � ��������� ���������� ��� ����������� ������ �����.

� ������ ����� ��������� ������ ����� �������, ������ ���������� �������� ������, ������, �������� ����� ����.

��� �������� ��������� ����������� ������ � ������ ���� ����� ����������� ��������� �������� ������ ���� ������. ��� ������� �������� �����������, ��� ��� ��� ����� ����� ������� �������, � ���� �� � ��� ����� ��������� ��������.

�� �������������� ������ �� ������ �������� ����� � ����������:

 • ���� ���������� � ������;
 • ����������� ������������� ���������� ����� �������;
 • ������ ����� ������ ��������������, ������� ���������� �� ����������� ��� �������� ����������;
 • ���������� ����������� �������� � ��������.

�� ������ ������ �������� �������������� ������ �� ������ �������� �������������� �� ���� ����. �������� ������ ������ � ������� ������� ���������� ��� � �����������, ��� � � �������. ����� ����������� ���������� � ���, ������� ������� �������, �������� ������ ����� ������ ������ ����� ������. �� ��������� �������� ����������, ���������� ����������� � 12% �����, ������� ����������� �������� ������. �� ��� ���� ����������� ������� �� ��� ����� ������������ � ����������� ����� ��� � ������� ������ ����.

�������� �� ��������� ������

� ���� �������� ������������ ������� ������������� ������, � ������ ���� �������������� ��������� ������.

������ ��������� ������ �� �������� �������� � ������� � ������ ���������. ������� � ������� �������� ��� ���� ��������� � �������� ������ ��������� ������������ ��������.

����� ������� �������� ��������� ���������� ����������. ���������� ��������� ��������������� ��������:

 • ������������ ������� ������� ������� ����������� ������������� ���������.
 • �������������, ����� ������ �����, � ����� ����������� ������ �����.
 • ���������.
 • �������������� ������������ ���������� ������.
 • �������, ������� ������������ ��� ����������� ������� � ��������� ����� ��� ��������.
 • ������������.
 • ����������� � ��������� ����������� ����������� (����� �����).

����� ��������, ������� ��������� ��������� ������, ������ �������� ����������� � ����������.

��� ���������� �������� ����������� ������ ��������� ��������������: ������, �����������, ���������. ��� ������������� ������������ ��������� � �����������.

����������� ������ � ���� ����� L �� ������ ��������, ����� ���� ������������ �������� � ����� �� ������������ ������ � ������� ������������ ��������. ������ ��� ������� �������� � ������� �������, �� ����� ��������� �������, ������� ��� ����������. ����� ��� ���������� �� ���������� ���������� ����� ������������ ����������� ������, ������� ����� �������� � ������������ ������ �� ��������� �������.

����� ���� ���������������� �������� ���������� �������� ������ � �������������� ��������� ������. ��� ���� ������� ������ � �������� �������� �� ��������������.

���� ����� ����� �� ����� ���� ������, ��� ���������� ��� ������� � ��������� ������������ ������� �������������� �������.

����������� ���������� ������ ���������� ��������� � ������� �������� ����� ��������. � ���� ������ �������� ����� �������������� �������� �������, ����� �������� �� ������������ ������� �� ���������� ������.

���������� ����� ��������

����������� ������������ ������. ��� ���������� ����������� ���������� ����� � ������� ���������� ��������� ��������.

�������� � �����������. ���������� ������ ����������� � ������ �����������. � ������ ������ ����� ������� ��������, � ��� ����������� �� ��������������. ����� ��������, ��� � ������ ������������ ������ ����� ����������� ���� �����������.

������������. ��� ���������� ������ ��������, ������� ��������� ����� ��������, �� ���������� ����� 7% ���������.

�������������. ��� ������� ����������, ������� ����� ��������� ������������. ������� ����� �������� � ������������ ������� ����������� ����������������� ���������.

����������, ��������� ���������� � ��������. ��� ����� ���������� ������ �������, ������� ����������� � ���� �������� ��� ������� ���������� ������� ��� ����. �������� �������� ������ ��������� ��������� ������.

������������ ���������, ������� ��������� ��������

����� ���������� �������������� ������ ������� ������ ��������� ��������� ������:

 • ��������� ������������������ ���������, ������� ����������� ������. �������� ����� ���������� ���� ������������� ������� ���������� �� ����� �����.
 • ����������� ���������� ���������� � ����������.
 • �������������� ��������� ����������� ������� ����� � ����. ����� ������ ����������� �������������� ������������, ������������������� ��� ������ ��������������� ������, �������� �������������� ���������� ������ ���������.
 • ��������� �����, �������� �������� �� ������� ������, ������� � ������� ��������, � ����� ������� ��� � ����. ������������� ������� �������. ������ ����� �� ������������ ����������� ��������.
 • ����� ���������� �������� ������� �������������� ������������� ������ � ���������� �� ���������� ��������.

��� ���������� ���� ��������� ������������ �� ��������� ������� � ������������� ���������� �� ���������� �������� ��������, ������� ��������� ��������, ����������� �������� ���� ����� �� ��������� �������� �����.

��������

��� ��������������� ��������� �������� ����� �������������� ����� ��������� �������������� ���������.

��� ���� ���� ���������� ���������� ������ �� ���������� ���������, ��� ���� ���� �� ������������� �������.

����������� ���������� ������������ ������������� ����� � ������� ������� ������� � �� ������������� ��������. ���� ���������� � ��������� ���������� ����������� � ������� � �������� ���������, ���������� ������ ��������, �������� � �������� ����, � ����� ��� �������� ���������������. ����� ����, ������ ���������� ����� ��������� � �������� ������ 65 ���.

�� ����������� �������������, �� ������ ���� ����� �������� �������� ����� 85% ����������� ��� �������������� �� ������ ������. ����� ���������� ����� ������� ���������� ����������� ���� ����� � ������ �������� �����������.

��� ���, ��� ������� ��������� ���������, ������� ������������ ���������� 50%.

���� �������� �� ������� ���� ����������, ����� ������� �������� �������������. ����� 40% ��������� ��������� ����� 20 ���.

��������� � ��������� ������

�������������� ������ ����������� ��� � ��������, ��� � � ����� � ����� ������������ ���������:

 • ������� ���������� �������� � �������������� ������� ������ (������� ������� �����, ������������, ������������ �������������, ������� ��������, ������������);
 • ������� ����������� ��������� �������� � � �;
 • ���������� ������ � ���������� ����� �����;
 • ������������ ������� (�������������� ��������, ��������� ������);
 • ��� ������ (� ������������ �������);
 • ������� ���������� ��������������� � ���������������� � ������������ ���������;
 • ������ ������ � ���������� �� ���������������� � ������������: ��������������, �������������� �� ��������� ����������� ��� ��������, �������.

�������� �������� ������ � ���������, ������� ������ ����������� ������� ����� � ������������ ��� ��� � ������� � � ��������� ��������. � ��������� ������� ��������� ��������� ��������:

 • ���������� ��������������� ������ �������� ������ ������� � ������, ������, �����, ������� �������;
 • �������������� � ������������ ����������� ������ �������;
 • ������������� �����������;
 • ��������������� ������� � ������ �������;
 • ������������ ��������, ��������, �������� ������ ��� ���������� �� ������ �������;
 • ������� ������ 60 ��� (� ������).

��� ������� ������ ������������ ��������� ����������� ���������� �����������, ������ ��� ������������ ��������� ������ ���� �� ����� 2-� ���.

� ������� ������, ���������� � �������� ��� � �������� ������������� ����������� ������� ����������, ������ ��� �� ����� ������� �� ������ �� ��������� � ����� ��������.

������ ������

���� ������ �������������� ������ ������� ������, �� ������� ���������� 2 ��������� ���������� ������:

 1. ������� ������� �� �������� �������, ����� ��������� ���������;
 2. ����� �������, � �������� ������� ����� ������.

������� ������ ������ ��������� � �����, ������� �������� �� �����, ������ �����������, ��� �������, ��� ������ �� ���� ��������, � �� ���� � �������� ������������� ��������� ��������. ��� ������� ��������������� � ���������� �������������� ���������, ����������� ���������� ������� �� ������� ������. ������ ���������� �������� ����, ������� �� �������� ��������� ��� ����� ���������� ������� �� ������� �� ������� ����� ������, ��� ����� ������� ����������� ����������� ����������.

������������ ������� ��������� ��������� ����� ������� ������. ���� ����� ��� ������� ������������ � ��������� � ������������� ��������������, ������� ����������� �������� ����� ������ �� �������� ��������. �������� ����������, ��� ������� ����� ������ ������ �� 70% �� ������ �� ������� ������������� ����� ��������. �������� ������ �������� ������ ��������������� ���� �����, � ��� ����� 4-6 ������ �� ������������ � �������� ����� � � ��������, � � ������.

�������� ��������� � ���� ����� ����� �����, � ��� ����� � � ������. ������ �������� ��������� ����� ����� ������� ��������� ���.

���������������� ����������

������� �������� ������ ��������������� ������������ ���� ������� � ������ � ���, ���, ���, ���, ��� ������������ �������, � ��� ����� �� ����������, ����, ��������������, ������ � ����� �����, ����������� ������� ������ � ���������������� �������������. ���� ��� ����������� ������� ������� ������ ��� ��������� ���. ����� ��������� �������� � ��������, ����������� ��������������� ���������������� ������������ � ������������ ������ ��������������� ������ � �������� �� �����������, ������ �������.

����� ����� ����� �������� ������������ ������������, � �������� ��������� ��������� ����������� ������������. ����� ����� ���������� ����� �� ������������� ������������� ���������� ������ � ��������.

���� ��������

���������� 2 ���� ��������� ������:

 • �������������� �������������� ������, ����� ��� �������������� ������� �� �������� ��������;
 • ��������� ��������� �� ������ ������.

� ������ ��������� ������ ���������� ����������� ������, ������ �� ������������ �������� � ������������. ���������� �������������� ����� �������, ������ ��������� �������� � �����, �������� � ������� ���������� ���� ������. ����������� ��������� ��������� � �������� �������� ������, �������� ��� ������� � ����� ���������� ���������, � �������� � ������ � ������.

��� ����������� �� ������ �������� ������ �� �������� �������� � 3 �����:

 1. ����������������
 2. ���� ��������
 3. ����������������� ������

� ���������������� ����� ��� ���� ������� ����. ��� � ������ ������������ ����������, ����������� ��������� ��������� �����������, ������ ������ � ��� ����������.

���� ��������

����� ���� ����� �������������� ��������� ������ �������� ����� ������� � ����������, ���� � ��������� � ���������� ������. ������ �������� ����� ������� ������� � ����� ������� ���������� �����, ������� ����������� ����������� � ������������� �������, ������� �����, ������. ������� � ����������������� �������� ���������� � ������ ������ 8 ����� (��� ��������� �������), � � ������� ��� �����������������, �������� �� ������ ����������� ������.

�� ����� ������������� ����������� ����������� ���������� � ������������������, �������� � ������, ���������� ���������� ���������� (������������) ��������� ��������, ��������� ���� ������� � ������.

����� ��������

������ ����� �������� ������� �� ������������ � ������������. � ���������� ������� ����� ���������� �� 2 �� 6 ������, �� ���� �������, ����� ������ ��������� ���������� � ������ �����������. ��� ����� ������������� ������, � �� ����� ����������, � �������, �� ��������� ����� ���������������. ������� ������� ��������� � ������ ����������� �������, ���������� ������������ �������� ��������� ���������, �������� ���������� ������� ������. ��� ������������ ���������� ������ ����� ����������� ��������, ����������� ���������, ���� ����� ��� �����������.

� ����������� ������ ����� �� ������������� ����������� �����, ��� ����������, ����� ����� ������ �������� ���������������. ����� ������� ������� ���������, �� ����� ����� ������ ��������� ����������������, ��������� ��������������� �����, �������� ������� ���������� �������� � ��������� ����������� � �����-����������. ����������� ��������� ������������ � ������� ����� � ����� ������. ����� ����, � ���� ��� ����� ������� ����������� ������������ � ����� � ������ � ������������ �������, � ��� ����� � � ������.

�����: ����� � ��������� ������� ������� �������� ������ ����, �������� � ������������ �����������, ������� ������� �� ��������� �������� � ������ ��������. �� ���� ������ ����������������� ������������ � ��������� �������, � ��� ����� ������� ������������ ����.

��������� ������ � ��� �������� ���� ��������������, � ����� �� ������ ��� �� ����, ���������� ��������� ��������� ��� ������������ �����. �� ����� �������� ������� � ��������, � ����������������� �����: 5, 10, 15 ��� 30 ��� � ��� �� ���� ��� �����.

�������� ��������: �������������� ���������

��������: http://pechen5.ru/o-pecheni/donorstvo-pecheni.html